Huisregels

Huisregels

  • Alle lessen duren 55 minuten.
  • Elk lidmaatschap wordt stilzwijgend tot wederopzegging VERLENGD. M.a.w. als u een abonnement neemt moet u iedere maand betalen, ook als u een aantal lessen binnen deze maand niet heeft kunnen volgen. Deze regel geldt ook in de Corona-crisis. Wij zijn dankbaar voor alle leden die ons staande houden in deze crisis, maar begrijpen het als u door alle omstandigheden geen steun meer kan geven.
  • OPZEGGING van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en dienen voor de 27e van de maand bij ons binnen te zijn aangezien de Incasso op de 27e van de maand verstuurd wordt. De termijn is 1 maand. Mondelinge opzeggingen zijn ongeldig. opzegformulieren zijn verkrijgbaar aan de balie. Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met dezelfde periode als aangegaan.
  • INHALEN: Gemiste lessen kunnen binnen 2 maanden na de gemiste les worden ingehaald.
  • LANGDURIG AFWEZIG: Bent u voor langere tijd ziek, zwanger of hebt u een blessure? Vanaf het moment dat u ons op de hoogte stelt, dient u nog 1 maand contributie te betalen. Deze maand geldt als eventuele opzegmaand. Als u weer komt sporten, wordt de eerste maand geen contributie gerekend!
  • VAKANTIES worden door Sportstudio Silver ruimschoots voor aanvang aan de leden kenbaar gemaakt, hier kan je rekening mee houden. Vanzelfsprekend gelden alle erkende nationale feestdagen ook voor ons als vrije dagen. Tijdens de zomer maanden  komt een aangepast rooster. Deze feestdagen en vakanties zijn reeds verrekend in de contributie.
  • De BORG die u betaalt voor uw lidmaatschapskaart krijgt u bij opzegging retour 8 weken na uw laatste incasso. De lidmaatschapskaart dient u binnen 3 maanden na opzegging ongeschonden te retourneren, anders vervalt de borg!
  • De lessen zijn op eigen risico. Sportstudio Silver of het personeel van Sportstudio Silver is niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of lichamelijke schade.
  • VERANDERING VAN HET ABONNEMENT, veranderingen dienen voor de 26e van de maand bij ons binnen te zijn aangezien de Incasso op de 27e van de maand verstuurd wordt.